کلایمر چیست؟

کلایمر چیست؟اجاره کلایمر - فروش کلایمر

کلایمر چیست؟
کلایمر چیست؟

کلایمر با استفاده از سیستم هیدرولیک و موتور برقی برای حرکت در ارتفاع استفاده می شود. این دستگاه دارای یک سبدی است که به راحتی قابل تنظیم ارتفاع می باشد و کاربر می تواند با استفاده از لاستیک های درونی کلایمر، ارتفاع سبد را تغییر دهد.

کلایمر قابلیت حرکت در سطوح صاف و مستوی را دارد و به راحتی می تواند در اطراف ساختمان یا هر مکان دیگری حرکت کند. همچنین، به دلیل دارا بودن چرخ ها و طراحی مناسب، به راحتی می تواند در مکان های تنگ و دشوار نیز حرکت کند.

اجاره کلایمر نسبت به داربست های ساختمانی بسیار ایمن تر است. کاربر درون سبد کلایمر ایمنی کامل دارد و با استفاده از دسته های قابل تنظیم در سبد، می تواند به راحتی در ارتفاع های مختلف کار کند.

همچنین، نصب و استفاده از کلایمر سرعت بسیار بیشتری نسبت به داربست های ساختمانی دارد. نصب و تنظیم داربست ها زمان بسیاری را می طلبد، در حالی که کلایمر به راحتی قابل حمل و نصب است و به سرعت می توان از آن استفاده کرد.

در مجموع، کلایمر یک دستگاه بسیار کارآمد و منعطف است که می تواند در برخی از کارهای ساختمانی جایگزین مناسبی برای داربست ها باشد. استفاده از این دستگاه به کاهش هزینه ها، زمان و افزایش ایمنی کار کمک می کند.

اجاره کلایمر